19 db munka és állásajánlat vár - Jobinfo

19 db munka és állásajánlat vár - Jobinfo

Ingatlanfelmérő és min...

OrthoGraph Kft.
Otthonról végezhető munka

Bolti eladó

Exin Kft.
Budapest XIII.

Nemzetközi gépjárművezető

Wessels Hungary Kft.
Változó, Teleph: Felsőzsolca

Hídszerkezet lakatos

MÁV Zrt.
Komárom

Állatgondozó-Szakvezető.

Cég neve: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság


Munkavégzés helye: Hortobágy

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A jogviszony jellege: a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Kit.) szerinti határozott ideig tartó kormányzati szolgálati jogviszony (hivatali főtanácsos I.).Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.Munkavégzés helye:...

Közös Képviselő.

Cég neve: Biggeorge Property Nyrt.


Munkavégzés helye:

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Társasházi alkalmazottak vezetése (Karbantartók és takarítók)Szolgáltatási és karbantartási szerződések menedzseléseKarbantartási munkálatok egyeztetése, szervezése, felügyeleteÉpület üzemeltetés: a teljes komplexum napi biztonságos működésének biztosítása.Tulajdonosi értesítések, kapcsolattartás Fogyasztás-és költségfelosztásKönyvelés e...

Adóügyi Ügyintéző.

Cég neve: Budapest Főváros Xxi. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóigazgatási feladatok, különösen Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete által bevezetett építmény- és telekadó adatbejelentések feldolgozása, adóellenőrzések lefolytatása, adózók felderítése, adószámlák egyeztetése, továbbá az adóvégrehajtással kapcsolatos feladato...

Műszaki Ügyintéző.

Cég neve: Dunakeszi Polgármesteri Hivatal


Munkavégzés helye: Dunakeszi

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak kezelői feladatainak ellátásával kapcsolatos ügyintézés:közutak ellenőrzése, karbantartása,közútkezelői hozzájárulások, munkakezdési engedélyek kiadása,út- és járdafelújításokkal kapcsolatos üzemeltetői feladatok ellátása,kapcsolattartás a város területén működő közszolgáltatókkal és azok kivitel...

Tűz- És Munkavédelmi Főelőadó.

Cég neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Tűz- és munkavédelmi tevékenységekkel kapcsolatos feladatok ellátása részben a kiszervezett feladatokat (munkavédelem) ellátó szerződéses partnerekkel együttműködve.Tűz- és munkavédelmi tárgyú szerződések naprakészen tartása, együttműködő szolgáltatók munkájának figyelemmel kísérése, ellenőrzése és támogatása, teljesítés igazolások kiadá...

Felszín Alatti Vízkészlet-Gazdálkodási Referens.

Cég neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: ellátja a felszín alatti vízkivételek és megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenységéről szóló VH-FAV adatszolgáltatással kapcsolatos központi és VIZIG feladatok koordinálását,részt vesz a Víz Keretirányelv szerinti vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés feladatainak végrehajtásában, koordinálja a VIZIG-ek szakterületi feladatait,közreműködik a...

Jegyző.

Cég neve: Budapest Főváros Xi. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői, munkavállalói tekintetében; (Irányítása alá tartozó személyek: 309 fő)Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevéken...

Számviteli Osztályvezető.

Cég neve: Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: a Saldo Creator integrált számviteli rendszerben a kötelezettségnyilvántartások vezetése;a Saldo Creator integrált számviteli rendszerben a főkönyvi könyvelési tételek kontírozása, a naprakész könyvvezetés biztosítása;a könyvvezetési kötelezettségeknek megfelelően a számviteli feladatok ellátása;előirányzat módosítások előkészítése, végr...

Munkavédelmi Előadó (2024/163).

Cég neve: Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Az egyetem munka és környezetvédelmét, valamint polgári- és katasztrófavédelmét érintő szabályozások kidolgozásának előkészítése, kidolgozásában való részvétel, szükség szerinti módosítási javaslatainak előkészítése.Hatósági ellenőrzéseknél az ellenőrzés feltételeinek biztosítása, az ellenőrzéseken személyes részvétel.Felügyelete alá tar...

Önkormányzati Rendész (Közterület-Felügyelő).

Cég neve: Budapest Főváros Vi. Kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A munkakör határozatlan időtartamra szóló teljes munkaidős közszolgálati jogviszony, hat hónap próbaidő kikötésével. A munkavégzés helye: Budapest, VI. kerület közigazgatási területe Feladatok:A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.A közterület rendj...

Projekt Asszisztens (Ügyvivő Szakértő) (2024/166).

Cég neve: Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A Felsőoktatási és Innovációmenedzsment Együttműködési Központ pályázatokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatainak támogatása; általános és a munkairányító által kijelölt speciális feladatok ellátása:elnyert támogatások sikeres lebonyolításának és szabályos elszámolásának adminisztratív elősegítése (HR és egyéb szerződések előkészítése...

Köznevelési Asszisztens.

Cég neve: Közép-Pesti Tankerületi Központ


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Köteles ismerni a Tankerületi Központ feladat- és hatáskörét, illetve munkakörének ellátását meghatározó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket és belső irányítási eszközöket.Ellátja a Köznevelési, Jogi és Hatósági Főosztály feladataihoz kapcsolódó asszisztensi, titkársági, irattárazási feladatokat. Nyilvántartja a vezető...

Közlekedési És Városüzemeltetési Ügyintéző.

Cég neve: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala


Munkavégzés helye: Debrecen

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő utakat érintő forgalomszabályozási, balesetmegelőzési, valamint rendkívüli eseményekkel összefüggő intézkedések előkészítése, koordinálása.Közlekedésfejlesztési tervek, programok, valamint ezekkel összefüggő intézkedési és ütemezési tervek összeállítása.Közérdekű bejelentések,...

Vagyongazdálkodási Ügyintéző.

Cég neve: Várpalotai Polgármesteri Hivatal


Munkavégzés helye: Várpalota

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: - Lakás-, és nem lakáscélú bérleményekkel kapcsolatban a bérleti díj és egyéb közüzemi díj hátralékosokkal történő intézkedések megtétele,- Önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásának feladatai, társasházi utalások előkészítése, feladása,- Adó- és értékbizonyítványok elkészítése, ezzel kapcsolatos helyszíni szemle megtétele,- Közterüle...

Közbeszerzési Szaktanácsadó, Szakértő.

Cég neve: Építési És Közlekedési Minisztérium


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A Közbeszerzési Főosztály közbeszerzési szaktanácsadó, szakértő munkakörbe keres kormánytisztviselőket, akik az alábbi, főbb feladatok ellátásában működnek közre:Közreműködés az Építési és Közlekedési Minisztérium Közbeszerzési Osztályának eredményes, hatékony munkavégzéséhez az alábbi feladatok ellátásával: ellátja a közbeszerzési eljár...

Kiválósági Programok Projektmenedzsere (Ügyvivő Szakértő) (2024/167).

Cég neve: Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Generalista szemlélet szerint ellátja a BME által elnyert, a Felsőoktatási Innovációmenedzsment és Együttműködési Központ által menedzselt kiválósági programok szabályos lebonyolítását, módosításait szakmai koordinációját és pénzügyi elszámolásait;Munkaköréhez kapcsolódó kérdésekben folyamatosan kapcsolatot tart a támogató/ közreműködő/...

Tanügy-Igazgatási Referens.

Cég neve: Tatabányai Tankerületi Központ


Munkavégzés helye: Tatabánya

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényszerinti fenntartási feladatok valamint a Tatabányai Tankerületi Központ SZMSZ-ében megjelöltközneveléssel összefüggő oktatásirányítási és tanügy-igazgatási feladatok ellátása.Kapcsolattartás az intézményekkel, kiemelten az intézmények vezetőivel, értekezletek,rendezvények szervezése, a...

Városüzemeltetési Csoportvezető.

Cég neve: Dunakeszi Polgármesteri Hivatal


Munkavégzés helye: Dunakeszi

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Ellátandó feladatok:Teljes körű szervezési, koordinációs, ellenőrzési feladatok az önkormányzat által megvalósításra kerülő műszaki beruházási, fejlesztési, városüzemeltetési munkákban.Közreműködik a területhez tartozó önkormányzati pályázatok összeállításában, a kapcsolódó közbeszerzési eljárásban, az önkormányzat beruházásainak előkész...

Tanügyigazgatási Ügyintéző.

Cég neve: Közép-Pesti Tankerületi Központ


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Köteles ismerni a Tankerületi Központ feladat- és hatáskörét, illetve munkakörének ellátását meghatározó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket és belső irányítási eszközöket.Köznevelési intézményreferensi feladatokat lát el. Segíti az intézmények szakmai munkáját. Közreműködik az intézményi tantárgyfelosztásokkal, átszer...