36 db munka és állásajánlat vár - Jobinfo

36 db munka és állásajánlat vár - Jobinfo

Büfés-recepciós

Római Teniszakadémia Center Kft.
Óbuda, III. kerület

GÉPKEZELŐ lemezmegmunk...

SOLVARO KFT.
Szekszárd

Tanító

Rogers Iskola
Budapest XI. kerület

Főosztályvezető

Cég neve: Országos Bírói Tanács


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Jobinfo
Forrás: Jobinfo
Alkalmazási feltételek:

1. Iskolai végzettség:

 • Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
 • Mérlegképes könyvelői szakképesítés
 • 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 12. §. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek történő megfelelés: a gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői
  szakképesítéssel, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.

2. Egyéb feltétel, végzettség, képesítés:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Amennyiben a pályázó nem áll igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyban, úgy az Iasz. 11/A. §-ára figyelemmel hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a 11. § (4) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Számfejtési Ügyintéző (2023/234)

Cég neve: Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
béren kívüli juttatások
Feladatok: Számfejtési feladatok előkészítésSzámfejtett juttatások ellenőrzéseHóközi kifizetések,Béren kívüli juttatások előkészítése, rögzítése (SAP, KIRA)Távollétek nyilvántartásaLevonások kezelése és nyilvántartása,A kifizetésekkel kapcsolatos munkaügyi dokumentumok tartalmi és formai ellenőrzéseKapcsolattartás, együttműködés az egyetem szerveze...

Nemesfém Árukezelési Munkatárs

Cég neve: Budapest Főváros Kormányhivatala


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztályánaka nemesfém árukezelési pozícióban a nemesfém hitelesítési szakterületén a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyak és termékek árukezelése a vonatkozó jogszabályok é...

Igazgatási Referens

Cég neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A munkakörbe tartozó feladatok:Az Igazgatási Osztály feladatköréhez kapcsolódó feladatok végrehajtása, ennek keretében:teljes körűen közreműködik az Igazgatási Osztály igazgatási és koordinációs tevékenységben, a feladatok kiadásának előkészítésében;az igazgatási tevékenységhez kapcsolódóan részt vesz az Országos Vízügyi Főigazgatóság sz...

Informatikus Ellenőr

Cég neve: Sztfh


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: a szerencsejáték szervezéséről szóló jogszabályok, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok, a játékosvédelemről szóló jogszabály, a gazdasági reklámtörvényről, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok hatálya alá tartozó, a főosztály feladataiba sorolt játékok, tevékenysége...

Bányafelügyeleti Ügyintéző (Budapest)

Cég neve: Sztfh


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A bányászati és gázipari szakigazgatási feladatok és a bányafelügyelet műszaki biztonsági, munkavédelmi, építésügyi hatósági, építésfelügyeleti, ásványvagyon-gazdálkodási, piacfelügyeleti, földtani és tűzvédelmi hatósági felügyeletének ellátása.Különösen szilárdásvány és szénhidrogén bányászattal, gázipari tevékenységgel kapcsolatos ható...

Szoftverfejlesztő

Cég neve: Legfőbb Ügyészség


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: fejlesztési projektben való aktív részvételéles és tesztrendszer fejlesztői támogatásaegyeztetéseken való részvétel, beszámoláskapcsolattartás a rendszerszervezőkkel és szervezeti egységekkel Elvárások: fejlesztési projektben való aktív részvételéles és tesztrendszer fejlesztői támogatásaegyeztetéseken való részvétel, beszámoláskapcsolat...

Tanügyigazgatási Ügyintéző

Cég neve: Közép-Pesti Tankerületi Központ


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Köteles ismerni a Tankerületi Központ feladat- és hatáskörét, illetve munkakörének ellátását meghatározó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket és belső irányítási eszközöket.Köznevelési intézményreferensi feladatokat lát el. Segíti az intézmények szakmai munkáját. Közreműködik az intézményi tantárgyfelosztásokkal, átszer...

Járási Tisztifőorvos (Osztályvezető)

Cég neve: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal


Munkavégzés helye: Kalocsa

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben és a 385/2016. (XII.2) Korm. rendeletben foglalt járási népegészségügyi feladatok ellátásának koordinálása. Az osztály illetékességi területén ( kalocsai, kiskőrösi járások területe) az egészségügyi államigaz...

Állattenyésztési Szakrendszeri Referens

Cég neve: Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Napi munkád során megismered a Hivatalunk által üzemeltetett állattenyésztési szakrendszerek működését, közreműködsz a szakrendszerek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokban Teendőid körébe tartozik a társhatóságoktól, oktatási intézményektől, állattartóktól érkező megkeresések, adatkérések teljesítése Részt veszel a vonatkozó jogszabál...

Jogi És Hatósági Osztályvezető

Cég neve: Közép-Pesti Tankerületi Központ


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A jogi és hatósági osztályvezető ellátja a Jogi és Hatósági Osztály vezetési feladatait, mely az operatív iránymutatás mellett a szakmai irányítást is magában foglalja. Az Osztály feladatkörébe tartozik a Tankerületi Központ szerződéseinek jogi és szakszerűségi szempontú felülvizsgálata, vagyongazdálkodási feladatok ellátása, szabályzato...

Adóügyi Munkatárs (2023/235)

Cég neve: Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
béren kívüli juttatások
Feladatok: A szállítói, vevői számlák, számviteli bizonylatok adózási szempontú ellenőrzése, különös tekintettel az Áfa törvény előírásaira.Aktív részvétel az ÁFA bevallás, illetve az önrevíziók összeállításában.Béren kívüli juttatások, egyes meghatározott jutatások adószakmai minősítése, figyelemmel az adómentes juttatások körére.Cégautóadó, rehab...

Főosztályvezető (Informatikai Stratégiai Főosztály)

Cég neve: Magyar Államkincstár


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A jogszabályokban, valamint a Magyar Államkincstár mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában a hatáskörébe, feladatkörébe rendelt feladatok ellátása.Felelős a főosztály osztályainak szakmai irányításáért, az osztályok feladatvégzésének felügyeletéért.Koordinálja a Kincstár informatikai stratégiájának elkészítését, gondosko...

Belső Rendszereket Támogató Munkatárs (Szakrendszeri Referens)

Cég neve: Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: felelős leszel a Nébih adatbázisainak folyamatos karbantartásáért, kezeléséért, adattisztítási feladatainak elvégzéséért,feladatod lesz a szervezeti egység tevékenységével kapcsolatos adatszolgáltatások, jelentések, kimutatások előkészítése és koordinálása,napi munkád részeként ellátod az irodai adminisztrációs feladatokat,számítunk a sz...

Kontrolling Referens

Cég neve: Magyar Államkincstár


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: az előirányzat gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása,költségvetés összeállítása, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése és elemzése,EU-s projektek elszámolásával összefüggő előirányzat gazdálkodási és kötelezettségvállalási feladatok,a szakterülettel összefüggő külső és belső adatszolgáltatások, jelentéstételi kötelezettségek...

Gondozó/Ápoló

Cég neve: Református Szeretetszolgálat


Munkavégzés helye: Budapest, Pest Megye

Forrás: CV-Online
Forrás: CV-Online
A Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő Kálvin János Református Idősek Otthona pályázatot hirdet gondozó/ápoló munkakör betöltésére, idős személyek célcsoportja körében gondozási/ápolási feladatok ellátására. A munkaviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I.törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör...

Gondozó/Ápoló

Cég neve: Református Szeretetszolgálat


Munkavégzés helye: Budapest, Pest Megye

Forrás: CVO2
Forrás: CVO2
A Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő Kálvin János Református Idősek Otthona pályázatot hirdet gondozó/ápoló munkakör betöltésére, idős személyek célcsoportja körében gondozási/ápolási feladatok ellátására. A munkaviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I.törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör...

Takarító Munkatárs

Cég neve: Református Szeretetszolgálat


Munkavégzés helye: Budapest, Pest Megye

Forrás: CVO2
Forrás: CVO2
A Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő Kálvin János Református Idősek Otthona pályázatot hirdet takarító munkakör betöltésére, idős személyek célcsoportja körében takarítói feladatok ellátására. A munkaviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I.törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá...

Műszaki Vezető

Cég neve: Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság


Munkavégzés helye: Gyöngyös

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A Gyöngyösi Szakaszmérnökség irányítása, koordinálása szakaszmérnökként, amely munkakör az alábbi feladatokat, illetve azok koordinálását, ellenőrzését foglalja magában: gyakorolja a szervezeti egység munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói jogköröket gondoskodik a szervezeti egység állományába tartozó létszám, gép, anyag és eszközök ga...

Belső Ellenőr

Cég neve: Magyar Államkincstár


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Európai Uniós Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési támogatási rendszer folyamataihoz kapcsolódó belső ellenőrzések lefolytatása (kérelemkezelés, kifizetés stb.) a belső ellenőrzési standardokban és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak alapján. Ennek során:a belső ellenőrzésekhez kapcsolódó dokumentumok, eljárásrendnek megfelelő elkész...

Public Relations And Marketing Manager (M/F/D)

Cég neve: Rheinmetall


Munkavégzés helye:

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: In this role you are responsible for the strong alignment of Hungarian press work with our corporate guidelines and with the group headquarter. Coordination and support of press relations/social media as well as internal communication and marketing at all Hungarian Rheinmetall locations Media and press monitoringContact person for Hungar...

Főosztályvezető (Támogatási És Számfejtő Rendszerek Informatikai Főosztály)

Cég neve: Magyar Államkincstár


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Ellátja a Magyar Államkincstár hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Főosztály Ügyrendjében a szervezeti egysége hatáskörébe rendelt feladatokhoz tartozó vezetői feladatok.Felelős a főosztály osztályainak szakmai irányításáért, az osztályok feladatvégzésének felügyeletéért.Felelős az osztályok szolgáltatásainak kiala...

Horizontális Ügyek Nyilvántartási Referens

Cég neve: Magyar Államkincstár


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A mezőgazdasági célú csekély összegű támogatások nyilvántartási rendszerével - beleértve az egy és ugyanazon vállalkozás minőség nyilvántartását - összefüggő nyilvántartás-vezetési-, hatósági-, illetve informatikai fejlesztési feladatok ellátása.A vis maior esemény bejelentéséhez kapcsolódó kérelmek horizontális döntés-előkészítési felad...

Anyakönyvvezető

Cég neve: Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: sz. melléklet 25. pontja alapján anyakönyvi feladatkör A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Teljes körű anyakönyvi feladatok ellátása (elvégzi a születés, a házasság és a haláles...

Telephelyvezető

Cég neve: Élelmiszerlánc-Biztonsági Centrum Nonprofit Kft.


Munkavégzés helye: Gödöllő

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Fő feladatod a Gödöllői Kísérleti Telep vezetése, az állatházak napi működtetésének biztosításaFelelősségi körödbe tartozik a telephely átfogó koordinációja és az irányításod alá tartozó kollégák munkájának megszervezése annak érdekében, hogy a feladatok mennyiségileg és minőségileg kifogástalanul, határidőre teljesüljenekGondoskodsz a m...

Beszerzési Munkatárs

Cég neve: Nmhh Nemzeti Média- És Hírközlési Hatóság


Munkavégzés helye:

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: a Hatóság működéséhez szükséges beszerzési folyamatok teljeskörű menedzselése, így például rendezvényekhez kapcsolódó beszerzésekben, és/vagy informatikai beszerzésben;árajánlatok bekérése, piacfelmérések lefolytatása;megrendelések elkészítése, szerződések előkészítése;kapcsolattartás a szervezet dolgozóival valamint külső partnerekkel;b...

Közterület-Felügyelő

Cég neve: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal


Munkavégzés helye: Tiszaújváros

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, közterületen folytatott tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályok által tiltott tevékenységek megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környez...

Tanügyigazgatási (Gyógypedagógiai) Ügyintéző

Cég neve: Közép-Pesti Tankerületi Központ


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Köteles ismerni a Tankerületi Központ feladat- és hatáskörét, illetve munkakörének ellátását meghatározó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket és belső irányítási eszközöket.Köznevelési intézményreferensi feladatokat lát el. Segíti az intézmények szakmai munkáját. Közreműködik az intézményi tantárgyfelosztásokkal, adatsz...

Vezető-Kormányfőtanácsos (Transzferár)

Cég neve: Pénzügyminisztérium


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Közreműködés a szokásos piaci ár-megállapítási határozatok előkészítésében, amely magában foglalja a kérelmek alapos áttekintését, a funkcionális elemzések validálását, az adatbázis kutatás elkészítését, valamint a részvételt a kérelemmel kapcsolatos konzultációkon.Személyes/online részvétel az Európai Unió és az OECD, valamint egyéb nem...

Belső Ellenőr

Cég neve: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása.A vonatkozó jogszabályok, nemzetközi és hazai belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján az éves ellenőrzési tervben meg...

Titkár/Titkárnő

Cég neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Tevékenységét a Település Vízgazdálkodási Főosztály vezetőjének közvetlen irányításában végzi.Ellátja az ügyirat kezelési feladatokat az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak szerint.Az ügyirat kezelési rendszerben iktatja és kiadmányozásig nyomon követi az iratok útját, szükség esetén előkeresi az előzményeket.Nyomtatja és aláírásra elők...

Ügyvivő Szakértő

Cég neve: Debreceni Egyetem


Munkavégzés helye: Debrecen

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Hallgatók tanulmányi ügyeinek intézése, nyilvántartásainak vezetése. Külföldi hallgatók tandíjának kezelése, azzal kapcsolatos dokumentumok készítése. Folyamatos kapcsolattartás a hallgatókkal és nemzetközi partnerekkel. Hivatalos intézményekkel, hatóságokkal folytatott levelezés. Elvárások: Hallgatók tanulmányi ügyeinek intézése, nyilvá...

Informatikai Rendszerfejlesztő / Alkalmazásüzemeltető

Cég neve: Főpolgármesteri Hivatal


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: informatikai alkalmazások tervezése, fejlesztése, bevezetéserendszerdokumentációk elkészítéseszoftverkövetés biztosításahibajavítások, módosítási igények átvezetésealkalmazások, szolgáltatások alkalmazásgazdai teendőinek ellátásaweboldalak kiszolgáló oldali támogatásaopen source adatbázisok, kiszolgálók, operációs rendszerek telepítése,...

Bányafelügyeleti Ügyintéző (Veszprém)

Cég neve: Sztfh


Munkavégzés helye: Veszprém

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A bányászati és gázipari szakigazgatási feladatok és a bányafelügyelet műszaki biztonsági, munkavédelmi, építésügyi hatósági, építésfelügyeleti, ásványvagyon-gazdálkodási, piacfelügyeleti, földtani és tűzvédelmi hatósági felügyeletének ellátása.Különösen szilárdásvány és szénhidrogén bányászattal, gázipari tevékenységgel kapcsolatos ható...

Műszaki Ügyintéző

Cég neve: Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal és helyiségekkel, közterületekkel kapcsolatos műszaki feladatok ellátása,a beruházásokkal, felújításokkal, karbantartásokkal kapcsolatos beszerzési eljárás lefolytatása,karbantartások, felújítások, beruházások végrehajtásának műszaki támogatása, ellenőrzése, kapcsolattartás a vállalkozókkal, a...

Beszerzési Referens

Cég neve: Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Feladatod lesz az árajánlatok bekérése, elemzése, beszerzési költségek optimalizálása, szerződések, megállapodások elkészítése Előkészíted és lebonyolítod a Nébih érdekkörébe tartozó beszerzéseket Folyamatosan kapcsolatot tartasz az Igazgatóság többi osztályával, támogatod őket a speciális műszaki, építőipari beruházásokkal kapcsolatos b...