19 db munka és állásajánlat vár - Jobinfo

19 db munka és állásajánlat vár - Jobinfo

Egyszerű betanított, k...

Julika Hófehér Mosoda-2002 Kft.
Érd

Analitikus könyvelő

Dávodi Augusztus 20. Zrt
Dávodi Augusztus 20 Zrt - Központi iroda

Kézbesítő (Dabas)

Magyar Posta Zrt.
2374 Dabas, Bartók Béla utca 54/a.

Segédmotoros kézbesítő...

Magyar Posta Zrt.
2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 12.

Közegészségügyi - Járványügyi Szakügyintéző

Cég neve: Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal


Munkavégzés helye: Tatabánya

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII.21.) MvM utasítás 13. függelékében a szervezeti egységenként meghatározott feladat alapulvételével: népegészségügyi feladatok ellátásaA fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII.21.) MvM u...

Közegészségügyi És Járványügyi Munkatárs

Cég neve: Budapest Főváros Kormányhivatala


Munkavégzés helye:

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Elvárások: Egészségügyi szakember; Kormánytisztviselő

Munkavédelmi Munkatárs

Cég neve: Budapest Főváros Kormányhivatala


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályán munkavédelmi hatósági ellenőrzés, a munkabiztonsági és munkaegészségügyi előírások betartásának ellenőrzése, a munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések, a közérdekű és panaszbejelentések kivizsgálása.A külön jogsz...

Nemesfém Hitelesítési Munkatárs

Cég neve: Budapest Főváros Kormányhivatala


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Kormánytisztviselő

Térinformatikai Szakreferens

Cég neve: Magyar Államkincstár


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Az egyes területalapú támogatások alapját képező térinformatikai rendszer kialakítása, a MePAR-ral kapcsolatos fejlesztési igények kivitelezése.Ügyfél által indított, valamint hivatal által indított változásvezetési kérelmek kezelése.Annak ellenőrzése, hogy egy adott területen ki jogosult támogatások igénylésére.KAP reform keretén belül...

Osztályvezető (2024/137)

Cég neve: Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Az osztályvezető, mint szervezeti egység vezető feladata a BME OMIKK átfogó szervezeti egységben működő Igazgatási Osztály irányítása, amely szervezeti egység ellátja a BME OMIKK Szervezeti és Működési Szabályzatában  megfogalmazott feladatokat.Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)Foglalkoztatás formája: Határoz...

Foglalkoztatás-Felügyeleti Munkatárs

Cég neve: Budapest Főváros Kormányhivatala


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatás-felügyeleti Osztályán foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározott ha...

Alapinfrastruktúra-Üzemeltető Mérnök

Cég neve: Magyar Államkincstár


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Linux/Unix alapú szerverek üzemeltetésének és mentésének felügyelete.Linux/Unix alapú alkalmazás szerverek üzemeltetésének felügyelete (adatbázis- és web szerverek).Az üzemeltetési feladatok végrehajtásával kapcsolatos nyilvántartások készítése, kezelése.Virtualizációs környezetek üzemeltetésének felügyelete.A SAN hálózat, illetve a háló...

Védőnő

Cég neve: Budapest Főváros Kormányhivatala


Munkavégzés helye:

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Egészségügyi szakember; Kormánytisztviselő

Városrendezési Ügyintéző

Cég neve: Budapest Főváros Xix. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Ellátja az önkormányzati hatósági feladatokhoz kapcsolódó feladatokat, a településrendezési eszközökhöz tartozó tevékenységeket; koordinálja a településképi eljárásokat; gondozza az iroda iratait, nyilvántartásait.A munka ellátása során a településképi eljárásokban közreműködik a helyszíni szemlétől a határozathozatalig, annak minden fáz...

Műszaki Ügyintéző

Cég neve: Törökbálinti Polgármesteri Hivatal


Munkavégzés helye: Törökbálint

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Közúti és forgalomtechnikai ellenőrzésekkel, forgalomtechnikai beszerzésekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok. Bel- és külterületi közutak, kerékpárutak, járdák, parkolók, hidak, aluljárók karbantartásával, felújításával és beruházással kapcsolatos ügyintézés. Közutakat, járdákat, hidakat érintő közútkezelői nyilatkozatok kiadás...

Lakástámogatási Osztály Osztályvezető

Cég neve: Budapest Főváros Kormányhivatala


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A Lakástámogatási Osztály 1. vezetése, irányítása, koordinálása, szakmai munkájának szervezése, a munkavégzés ellenőrzése.Jogi megfelelőségi vizsgálat elvégzése a Lakástámogatási Osztály 1. által elkészített dokumentumok, nyilatkozatok tekintetében.(együttes kiadmányozás)Elektronikus ügyfélszolgálati feladatok ellátásának koordinálása, f...

Emga Könyvelési Szakreferens

Cég neve: Magyar Államkincstár


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Pénzügyi Főosztálya végzi a feladatkörébe tartozó támogatások számviteli, egyes jelentési és ellenőrzési feladatait. Ennek keretében a pénzügyi, nyilvántartási és könyvelési szakterületen dolgozó könyvelési referens feladata elsősorban az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA)-ból, vala...

Polgári És Katasztrófavédelmi Szakértő

Cég neve: Semmelweis Egyetem Biztonságtechnikai Igazgatóság


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: az Egyetemen folyó katasztrófavédelmi, polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés, a feladataival kapcsolatos tervező, szervező, oktató, ellenőrző és adminisztratív tevékenység végzése Magyarország Alaptörvénye, a hatályos közjogi szabályzók, törvények, kormány-, és ágazati miniszteri rendeletek, továbbá az Egyetemi Katasztróf...

Jogtanácsos

Cég neve: Magyar Államkincstár


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A szakterületekhez tartozó jogszabálymódosítások és szervezetszabályozó eszközök előkészítésében, véleményezésében való közreműködés.Felmerülő jogi ügyekben állásfoglalás készítése.Szakterületek folyamatos jogi támogatása.Magyar Államkincstár által kezdeményezett beszerzési és közbeszerzési eljárások eredményeként megkötendő szerződésein...

Vezető-Kormányfőtanácsos (Összefoglaló-Elemző)

Cég neve: Pénzügyminisztérium


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: közreműködés az éves költségvetés tervezési, végrehajtási, monitoringozási és beszámolási folyamatokban, a költségvetési előrejelző rendszer működtetésében;költségvetési részanyagok készítése a Konvergencia Programhoz, illetve egyéb középtávú kormányzati gazdaságpolitikai dokumentumokhoz;a makrogazdasági és költségvetési folyamatokkal ka...

Bér- És Illetményszámfejtési Referens

Cég neve: Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: A bérszámfejtési munkafolyamatok folyamatos biztosítása, a rendszeres és nem rendszeres bérszámfejtés, ellenőrzés és utalásra előkészítés, megbízási díjak elszámolása;A foglalkoztatottak önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári tagságával kapcsolatos feladatok elvégzése;Helyettesítési feladatok ellátása;Minden olyan feladatkörével össz...

Tanügyigazgatási Ügyintéző

Cég neve: Közép-Pesti Tankerületi Központ


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Köteles ismerni a Tankerületi Központ feladat- és hatáskörét, illetve munkakörének ellátását meghatározó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket és belső irányítási eszközöket.Köznevelési intézményreferensi feladatokat lát el. Segíti az intézmények szakmai munkáját. Közreműködik az intézményi tantárgyfelosztásokkal, átszer...

Hajózási Hatósági Munkatárs

Cég neve: Budapest Főváros Kormányhivatala


Munkavégzés helye: Budapest

Forrás: Profession
Forrás: Profession
Feladatok: Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály hajózási szakterület feladat- és hatáskörébe tartozó hajóműszaki és nyilvántartási feladatok ellátása:hajók és más úszólétesítmények építésének, átépítésének engedélyezése,építés közbeni, parti- és üzemképességi műsz...